De teleconference-gids

De teleconference-gids informeert over het hoe en waarom van telefonisch vergaderen

De voordelen van telefonisch vergaderen worden door steeds meer mensen en bedrijven erkend. Toch zijn er soms drempels die ze ervan weerhoudt teleconferencing daadwerkelijk als regulier communicatiemiddel in te zetten. Eén van die drempels is het grote aanbod van oplossingen waardoor het lastig is om een goede keuze te maken en onduidelijk is wat de kosten zijn en wie deze draagt.

Voorkom problemen met telefonisch vergaderen

In deze gids wordt tekst en uitleg gegeven over teleconferencing zoals: waarom zou je telefonisch vergaderen, welke technische oplossingen zijn er en hoe vindt de financiële verrekening plaats? Gewapend met deze kennis bent u beter in staat om de beste oplossing voor uw situatie te kiezen.

NLEN