De teleconference-gids

Dial in of dial out

Deelname aan een telefonische vergadering kan via Dial-in of Dial-out. In het geval van Dial-in belt elke deelnemer naar een toegangsnummer van de teleconference provider. Met een toegangscode wordt deze dan toegelaten tot de bespreking. Met Dial-out worden de deelnemers gebeld door de teleconference provider. Dit is comfortabel voor de deelnemers maar duurder voor de organisator.

Dial-in

In het geval van Dial-in kan er nog onderscheid gemaakt te worden tussen een variant waarbij elke de deelnemer de eigen conferencing kosten betaalt en één waarbij de organsiator de conferencing kosten betaalt.

De organisator betaalt de conferencing kosten
Dit is de meest gebruikte variant van telefonisch vergaderen. De deelnemers bellen hierbij naar een regionaal inbelnummer voor hun deelname. Ze hebben daarbij alleen de -veelal lage- kosten van een gewoon telefoongesprek. De betere conferencing providers hebben in verschillende landen lokale inbelnummers.

De deelnemers betalen de eigen kosten
In dit geval bellen de deelnemers naar een betaal-nummer* (servicenummer, 0900 in Nederland). via de eigen telefoonrekening betalen ze zo voor hun deelname.

* Let op: sommige providers maken gebruik van verkapte servicenummers (in Nederland b.v. 084- of 087-nummers) die vaak extreem duur uitpakken. Service providers die gebruik maken van 084- en 087-nummers kunt u dus beter niet gebruiken.

Dial-out

Bij Dial-out worden de deelnemers gebeld voor hun deelname. Deze hebben dus in het geheel geen kosten en hoeven geen inbelnummers en toegangscodes te kennen. Een Dial-out vergadering kan worden opgezet door operators van de conferencing provider die alle deelnemers belt en in de vergadering plaatst. Sommige telecombedrijven bieden de mogelijkheid om via een web-omgeving zelf een Dial-out vergadering te starten. Dial-out is duurder dan Dial-in omdat de telefonie-kosten om alle deelnemers te bellen aan de organsiator worden doorberekend. Als Dial-out wordt uitgevoerd door operators van de teleconference provider zullen ook setup kosten in rekening gebracht worden.

Dial-in is de meest gebruikte manier van telefonisch vergaderen

NLEN