De teleconference-gids

Managers zijn net zo bureaucratisch als ambtenaren

Managers in het bedrijfsleven zijn net zo bureaucratisch als ambtenaren van de overheid. Waar mensen klagen over de lakse houding van ambtenaren, doet de houding van managers daar niet veel voor onder.

Uit een onlangs verschenen onderzoek blijkt dat een derde van de werknemers hun baas incapabel of overbodig acht. De werknemers zijn van mening dat managers zich te veel bezig houden met vergaderingen. Hierdoor verliest de manager de greep en het zicht op de werkvloer.

Managers zouden zich meer moeten richten op de taken waar ze voor aangenomen zijn. In de praktijk blijkt dit echter niet zo te werken. Er komen steeds meer managers bij en ze blijven vergaderen. Vandaag de dag wil iedereen graag manager worden. Anders denken mensen dat ze `losers` zijn. Een ander motief om manager te worden is het salaris. Veel mensen vinden geld erg belangrijk. Door manager te worden zien ze een mogelijkheid meer te verdienen.

Overigens is ook op een andere manier duidelijk dat de toename van het aantal managers niet altijd goed is. De arbeidsproductiviteit in Nederland neemt niet toe omdat managers het te druk hebben met de verkeerde dingen, zoals vergaderen.

(Bron: management site)

NL